Garanti Şartları

Ürünlerinizin garantisi var mı ?


ustamax.com'dan satın almış olduğunuz tüm ürünlerin garantisi tüketici hakları yasasında bulunan maddeye göre belirlenmiştir.Bu madde içeriğine göre; ithalatçı veya imalatçı firmalar, ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar ve garanti süresi ürünün fatura tarihinden itibaren başlar.

Arızalı ürünü, garanti belgesi yada kullanım klavuzunda bulabileceğiniz en yakın teknik servise göndermeniz gerekmektedir.

Arızalı ürünü gönderirken iki nüsha faturası ile birlikte, arızanın nedenini belirten bir not göndermeniz arızanın tesbiti konusunda süreci kısaltacaktır.

Ürünlerin garanti süresi ne kadardır?

 Tüketici Kanunu'nda "tüketici" ifadesi "Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişi" olarak tanımlanmıştır.

Burada "ticari olmayan amaç" ile kastedilen bir malı tekrar satmak ya da üretimde kullanmak üzere değil, sadece kendi kullanımı için edinmek, kullanmak veya yararlanmaktır.

"Mesleki olmayan amaç" tan kasıt ise mesleğini ifa ederken kullanmak amacı olma­dan bir malin edinilmesi, kullanılması ya da yararlanılmasıdır.

Ürünlerinin ticari ya da mesleki amaçlarla satın alınması halinde 1 Yıllık garanti süresi uygulanmaktadır.

Satılan elektrikli aletlere ait yedek parçaların ve aksesuarların garanti süresi 6 ay ile sınırlıdır.


Arızalı ürünü garanti kapsamı dışına çıkaran kullanım hataları nelerdir ?


Yedek parçaların garanti kapsamına girebilmeleri için kesinlikle yetkili servisleri tarafından montajı yapılmaları gerekmektedir. Satılan yedek parçaların garanti süresi 6 ay ile sınırlıdır. Yedek parçaların arızalarına aletteki başka bir parçanın yada aletin arızası sebep olabileceği için, garanti durumlarında aleti komple aksesuarları ile birlikte yetkili servise müracat etmek gerekmektedir. Tüm yedek parça aksesuar ve aletlerde elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması , makinaya ait olmayan aksesuar takılması yada kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması , kullanım klavuzundaki kullanım talimatlarına uyulmaması, aletin kapasitesinin üzerinde kullanılması gibi), garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılma sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.